ਕਿੰਝ ਸੇਰ ਹੈ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ - ਬਲਤੇਜ ਸੰਧੂ ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ

ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਣਖਾਂ ਨੇ
ਵੈਰੀ ਮੁੱਕਗੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਅਣਖਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਝੂਲਦੇ
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ ਝੂਲਦੇ
ਜੋਰ ਲਾ ਲਾ ਹੰਬ ਗੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਦਾ।
ਉਏ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖੋਗੇ
ਦੋ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ
ਕਿੰਝ ਸੇਰ ਹੈ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ


ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ
ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਲੱਭਿਆ ਥਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵਖਤ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਉ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ।
ਉਏ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖੋਗੇ
ਦੋ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ
ਕਿੰਝ ਸੇਰ ਹੈ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ, ,,,


ਅਸੀਂ ਵਖਤਾਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਵਖਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਵੇਖ ਬੱਬਰ ਸੇ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾ ਨੂੰ
ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰਤਾਰ ਦਾ।
ਉਏ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖੋਗੇ
ਦੋ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ
ਕਿੰਝ ਸੇਰ ਹੈ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ, ,,,,


ਅਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਮਰਦੇ ਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰਹੋ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਏਹੇ ਚੰਗਾ ਨਈ
ਵੈਰੀ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਦੀਏ
ਜੈਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁੱਧੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਿਤਾਰਦਾ।
ਉਏ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖੋਗੇ
ਦੋ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ
ਕਿੰਝ ਸੇਰ ਹੈ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ, ,,

ਬਲਤੇਜ ਸੰਧੂ ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ
9465818158