ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ
ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਹੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ
ਅੱਥਰੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਧਾੜ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ
ਚੋਬਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੇ
ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ
ਰੋਕਿਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ
ਪਏ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੀ
ਧਨੇਰ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਜੀਹਤੇ ਚੱਲਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਾਲੀ
ਦੇਖ ਆਉਂਦਾ ਡੱਲੇਆਲੀਆ
ਵਾਂਗ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਗਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ
ਹੱਥ ਹਿੱਲੇ ਰਾਜੇਆਲ ਦਾ
ਸੱਤਾ ਫਿਰਦੀ ਦਲੀਲੋਂ ਹਾਰੀ
ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ
ਲਾਈ ਉਮਰ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ
ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸੇ ਦਾ
ਡਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ
ਬਾਈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ
ਕਥਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੁਣਾ ਤੀ ਸਾਰੀ
ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲਿਆ
ਜਦ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਗੀ ਨਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ
‘ਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੱਥ ਜੁੜਗੀ
ਬੜਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰੀ
ਜਨਤਾ ਮੋੜ ਦਊ
ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਨੀ ਹਕੂਮਤੇ ਭਾਰੀ
ਜਨਤਾ ਮੋੜ ਦਊ …