ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ  ਬੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ - ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਆਪਣੀ  ਬੋਲੀ  ਬੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।
ਇਹ  ਭਾਸ਼ਾ ਅਨਮੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਮਾਂ  ਵਰਗੀ ਇਹ  ਠੰਡੀ ਛਾਂ  ਹੈ,
ਨਿੱਘੀ  ਮਾਂ  ਦੀ  ਝੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਗੁੜੵਤੀ ਦੇ  ਵਿਚ  ਮਿਲੀ ਅਸਾਂਨੂੰ,
ਮਿੱਟੀ  ਵਿਚ  ਨਾ  ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ।

ਇੱਕ  ਇੱਕ  ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ  ਨਾਲ ਹੈ  ਦੇਂਦੀ,
ਮੂੰਹ  ਵਿਚ  ਮਿਸ਼ਰੀ  ਘੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿੱਪੀ  ਦੇ  ਵਿਚ  ਵੱਸਦੀ,
ਬਣ   ਮੋਤੀ   ਅਨਮੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਜੋ  ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ  ਮਨ ਦੇ  ਜੰਦਰੇ,
ਝਟ ਪਟ  ਦੇਂਦੀ  ਖੋਹਲ ਪੰਜਾਬੀ ।

ਇਹ  ਮਹਿਬੂਬ  ਦੇ ਵਾਂਗੂ  ਰਹਿੰਦੀ,
ਸਾਡੇ  ਦਿਲ  ਦੇ  ਕੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਸਾਡਿਆਂ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿਚ  ਹੱਸਦੀ,
ਮਿੱਠੀ   ਬੋਲੀ   ਬੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਸਾਡੇ  ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ  ਇਹ  ਨੱਚੇ,
ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੇ  ਬਣ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ।

ਭੰਗੜੇ  ਦੇ ਵਿਚ  ਨਾਲ  ਗਭਰੂਆਂ
ਬਣ  ਜਾਂਦੀ   ਏ  ਢੋਲ  ਪੰਜਾਬੀ ।

ਅੰਦਰੋਂ  ਦੁਸ਼ਮਣ  ਬਾਹਰੋਂ  ਬੇਲੀ,
ਖੋਹਲੇ ਉਸ   ਦੇ  ਪੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ।

ਸਭ ਦੀਆਂ  ਸਧਰਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ
ਭਰ   ਦੇਂਦੀ   ਏ   ਝੋਲ   ਪੰਜਾਬੀ।