ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ,
ਆਇਆਂ , ਨਿਖਾਰ ਉਸਦਾ ,
ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ,
ਆਇਆਂ , ਪਿਆਰ ਉਸਦਾ ।
ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ....................
ਧੜਕਦਾ ਹੈ , ਦਿਲ ਮੇਰਾ ,
ਪਰ , ਧੜਕਣ ਉਸਦੀ ,
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ,
ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਓਹ ਪੁਛਦੀ ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ,
ਆਇਆਂ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਉਸਦਾ ।
ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ...................
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ,
ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ,
ਰੱਬਾ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ,
ਕੋਈ ਬਣਕੇ , ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ,
ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ,
ਆਇਆਂ , ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਦਾ ।
ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ...................
ਹਰ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ,
ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਸਦਾ ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਯਾਰੋ ,
'ਦਰਦੀ' ਤਾਂ ਉਸਦਾ ,
ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਉਡੇ , ਼
ਆਇਆਂ , ਉਡਾਰ ਉਸਦਾ ।
ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ....................
                  ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ ,
         ਸੰਪਰਕ ਨੰ :- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।