ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ,
ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ , ਰੋਜ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ।
ਕਿਤੇ ਊਧਮ , ਭਗਤ ਪਿਆ ਰੋਦਾ ,
ਦੇਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨੂੰ ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ...... ...............
ਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆਂ ,
ਚੋਰਾਂ ਨੇ , ਅ੍ਰਮਿਤ ਸਾਰਾ ਲੱਕਿਆਂ ,
ਜਵਾਨੀ ਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਾਵਾਂ  ,
ਕੀ ਕਹਾਂ , ਮੈਂ ਐਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ......................
ਘੋਨੀ ਮੋਨੀ , ਕਰਤੀ ਚਿੜੀ ,
ਆਪਸੀ ਜਾਂਦੇ , ਲੀਡਰ ਭਿੜੀ ,
ਬਾਗ਼ ਉਜਾੜੇ , ਮਹਿਕਦੇ ਏਨਾਂ ,
ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ , ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ….…......................
ਰੰਗ ਉਡ ਗਏ , ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਦੇ ,
ਮੌਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ , ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ,
'ਦਰਦੀ' ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦਾ ਰੂਪ , ਲੈ ਲਿਆ ,
ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ , ਅੱਜ ਵਿਕਦੀ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ...............................

ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
ਸੰਪਰਕ ਨੰ :- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ।