ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ,
ਕੁਝ ਧੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ।
ਏਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਰੋ , ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ
ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦੀਆਂ , ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ
ਹਵਸਾਂ ਲਈ ਜੋ , ਲੋਕਾਂ ਤੋਰੇ
ਉਹ ਧੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ।
ਕੁਝ ਬੰਦੇ .....................
ਕੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ , ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਨਿਰਾ, ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਯਾਰੋ ,
ਓਹ ਰੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ।
ਕੁਝ ਬੰਦੇ .......................
ਦੁਨੀਆਂ , ਉੱਚੀ ਯਾਰ ਹਵੇਲੀ ,
ਇਹ  ਨਾ,  ਕਿਸੇ  ਦੀ   ਬੇਲੀ ,
ਏਨੂੰ ਯਾਰ ਬਨਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ,
ਹਾਲ ਮੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ।
ਕੁਝ ਬੰਦੇ .......................
ਕੁਝ ਮਾਰੇ , ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ,
ਕੁਝ  ਬਦਲ  ਦੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੇ ,
ਦਰਦੀ , ਚੁੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ,
ਓਹ ਕੰਧੇ ਆਦਮਖੋਰ ।
ਕੁਝ ਬੰਦੇ ..........................
                   ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
         ਸੰਪਰਕ :- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।