ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ - ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਮੰਨਣ

ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ,                                 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜਾਵੋ,
ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਜਾਵੋ।
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ,
ਮੋਈ ਹੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲ ਜੇ।
ਏਥੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗ਼ੁਨਾਹ ਜਾਂਦੇ,
ਆਉਂਦੇ ਝੋਲ਼ੀ ਲੈ ਜੋ ਸੱਖਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰ-ਭਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
ਦਾਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ,
ਲਿਖਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਤਾਂ ਦਾ!
ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਨੇ,
ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲਕ ਨੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ,
ਦਰ ਮਨਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਮੱਲ ਕੇ, ਸੁੱਟ ਭਾਰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੀ ਪੰਡ ਦਾ।
(ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਮੰਨਣ)
   94173-45485