ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ,
ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਝਾਤ ,
ਫਿਰ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ,
ਸੱਜਣਾ ਮਨ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਤ ।
ਹੀਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ , ਕੱਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ,
 ਵਿਚ ਚੁਰਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੁੱਕਦਾ ,
ਓਹ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ,
ਜਿਥੇ ਕੱਟਦਾ  ਜਾ  ਕੇ  ਰਾਤ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ ......................
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੱਡ ,
ਹਵਸ , ਨਸ਼ਾ ਹੈ , ਮੌਤ ਦੀ ਖੱਡ ,
ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ  ਨੂੰ  ਯਾਦ  ਕਰਨਗੇ ,
ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ , ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ .......................
ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ , ਛੋਟਾ ਸੱਜਣਾ ,
ਜਿਉਂ ਨੌਂਹ ਦਾ ਹੋਵੇ , ਪੋਟਾ ਸੱਜਣਾ ,
ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਾ ਤੂੰ , ਮਾਣ ਕਰੇਂਦਾ ,
ਓਹ ਮੁੱਠੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾ  ਮਾਸ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ .....................
ਝੂਠ ਦੀ ਲਾਹਦੇ , ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ,
ਸੱਚ ਸੰਗ ਮੈਂ , ਰਹਿੰਦੀ  'ਦਰਦੀ',
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ,
ਦੋ  ਪੈਰ  ਤੇ  ਦੋ  ਸੋਹਣੇ  ਹਾਥ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ .........................
                      ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
               ਸੰਪਰਕ :-  98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।