ਸਵਾਸਤਿਕ ! - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

ਬਿਰਖ ਛਾਂਗ "ਤਕਨੀਕ" ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਦਾ।
ਗਊ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ  ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ,
ਗੋਬਰ ਮੂਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਦਾ।
ਪਾ  ਕੇ  ਗੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ,  ਰਮਾਇਣ  ਪੱਲੇ,
ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਦਾ।
ਸਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ,ਭੇਦ, ਨੂੰ ਮਾਤ  ਕਰ ਕੇ,
"ਨਾਜ਼ੀ" ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ,
ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ  ਭਾਨ ਦਾ  ਲਿਆ ਫੈਦਾ।
ਪੂਰੀ ਮਿਲਟਰੀ  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ,
ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਦਾ।