ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ/ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਹਲ ਵਾਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ,
ਜਦ ਸੁੱਤਿਆ ਘੂਕ ਜਹਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਸਦਾ ਕਰਦੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਓਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਝੱਖੜ,
ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹ ਧੇਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ,
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਨ੍ਹੀ ,ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਣ ਵਾਲਾ,
ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ੱਤ ਸਭ ਤੋਂ,
ਜੋ ਕਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ।

* ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
 ਸਲੋਹ ਰੋਡ                                                                                                                                 ਨੇੜੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਰਿਹਾਇਸ਼
 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ(9915803554)