ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ
ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ
ਕਰ 'ਤੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਪੰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ
ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਵੇ
ਗ਼ੁਲਦਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਬਣਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਝੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਖੋਹਲੇਂ
ਵਗਣ ਦਾਰੂ ਦੇ ਖਾਲ਼ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਡੋਬ 'ਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਨੀ
ਵੰਡ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੂੰ ਬਣਦੈਂ ਦਾਨੀ
ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਲ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਸਭ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ
ਘਾਲਾ-ਮਾਲ਼ਾ, ਰੋਲ਼-ਘਚੋਲਾ
ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੋ ਜੌਬਾਂ ਲੈ ਲਉ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫਿਰਨ ਦਲਾਲ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੋਕਾ ਲਾਉਨੈਂ
'ਸੇਵਾ' ਕਰ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਨੈਂ?
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੇਂ
ਪੁੱਛਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਘੇਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦ ਤੈਨੂੰ
ਪੁੱਛਣ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਜਦ ਤੈਨੂੰ
ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਬਿਆ
ਤੂੰ ਟਾਲ਼ੇਂ ਖ਼ੂਬ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਦ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ
ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਹਿੱਲਦੀ ਲਗਦੀ
ਯਾਦ ਆਉਂਦੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝੁਰਲੂ
ਪੰਥ ਬਣਾਉਨੈਂ ਢਾਲ਼ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੁਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫ਼ਸਤਾ ਵੱਢ ਦੇ
ਜੋੜ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ
ਜਮ ਕਰਦੇ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਬਾਦਲਾ
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਾਦਲਾ....

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

17 July 2016