ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ

 

ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜੀ

ਰਹੇ ਲੱਭਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਜੀ

ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

ਬੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਥੋਂ ਸੀ           

ਜੋ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸਾ ਸਾਥੋਂ ਸੀ

ਅੱਜ ਲਿਬੜੇ ਬਾਲ ਖਿਡਾਏ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

ਨੋਟ, ਨਾਗਣੀ, ਦਾਰੂ, ਭੁੱਕੀ ਜੀ

ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸੰਗ ਉੱਕੀ ਜੀ

ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨੋਟ ਦਿਖਾਏ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ

ਬੂਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀ

ਉਹਨੀਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ,

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ

ਵੋਟ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਜੀ

ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਆਏ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

 ਪੁੱਛੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ

ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀ ਜੀ

ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

 ਪੁੱਛੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੀ

ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਫੇਰ ਇਰਾਦੇ ਜੀ

ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ।

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ।

 ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ