ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਰਚਾਉਂਦਾ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸੀ
ਮਿਰਾ ਲੀਡਰ ਭਰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ
ਹਰ ਅੱਖ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਾਣੀ ਸੀ
ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਰਗੜਾਏ ਮੈਂ
ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਹਿੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀਲਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ.........................

ਸਭ ਲੀਡਰ ਗੁਣ ਮਿਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਰਾ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਸੀ
ਮਿਰੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਸੀ
ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਜੋ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਮੈਂ
ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ.............................

ਮਿਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ
ਉਹਨੇ 'ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ' ਪਾਇਆ ਸੀ
ਮਿਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸੀ
ਕਈ ਆਕੜਖੋਰ ਮੈਂ ਭੰਨੇ ਸੀ
ਅਹਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਗ ਪਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਰਾ ਹੀਲਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ...................

ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸਾਂ
ਹੁਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ
ਹੁਣ ਥੜ੍ਹਾ ਢੂਈ ਨੂੰ ਛਿੱਲਦਾ ਏ
ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਏ
ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੀ ਰੋਟੀ ਜੀ
ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹੀ 'ਬੋਟੀ' ਜੀ
ਰੰਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀਲਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ
ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਰਚਾਉਂਦਾ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸੀ.............................

ਦੋ ਕੰਬਲ ਮਿਲ਼ੇ ਇਕ ਚਾਦਰ ਜੀ
ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਜੀ
ਇਕ ਕੌਲਾ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਥਾਲ਼ੀ ਜੀ
ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਲੀ ਜੀ
ਪਟ ਰੇਸ਼ਮ ਕਦੇ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਸਾਂ
'ਸੂਟ' ਧਾਰੀਦਾਰ ਹੁਣ ਨੀਲਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ
ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਰਚਾਉਂਦਾ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸੀ..................

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾਂਦਾ ਏ
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਮਲ਼ੀ ਹੋਣੀ ਏ
ਕੀ ਵਰਤ ਗਈ ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਏਂ
ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਕਿੰਜ ਉਹ ਜੀਵੇਗੀ
ਇਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ
ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਰਚਾਉਂਦਾ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸੀ......................................

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ
1 Sep. 2017