ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ,
ਸਭ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ,
ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ,
ਸਭ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਏਗਾ ।
ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ,
ਨਾ ਪੈਂਦਾ ,ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ
ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ,
ਇਸ਼ਕ ਮਹਾਨ ਜਾਏਗਾ ।
ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ______
ਕੀ , ਏਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਜਗਾਉਦੇ , ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਸਾ
ਬਣਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ , ਕਿਵੇਂ
ਸਭ ਮਕਾਨ ਜਾਏਗਾ ।
ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ________
ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ,
ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ,
ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ 'ਦਰਦੀ',
ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਣ ਜਾਏਗਾ ।
ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ _________
ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ , ਇਹ ਦੇਖਣ
ਬਸ ,ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕਣ
ਲੱਗ , ਏਨਾਂ ਪਿਛੇ 'ਸ਼ਿਵ'
ਕਫ਼ਨ ਤੂੰ ਤਾਣ ਜਾਏਗਾ ।
ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ __________
              ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
       ਸੰਪਰਕ :- 9855155392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।