ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਬੇਬਸੀ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ:-       ਕਿਤੋਂ ਬਹੁੜ 'ਪਿਤਾ' ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ
ਪੁਲਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ

ਸੌਦਾ ਸਾਧ:-       ਕੋਈ ਚਲਦਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਨੀਂ, ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾਂ
ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਚੇਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ:-       ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਉ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਲਾਉ
ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉ
ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਸਉਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ
ਕਿਤੋਂ ਬਹੁੜ 'ਪਿਤਾ' ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ

ਸੌਦਾ ਸਾਧ:-      ਨੀਂ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਲੱਭਨੀ ਏਂ, ਕਿੱਸੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੁਣਾਏ
ਨਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਂ, ਸਹਿ ਲਈ ਸੁਹਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਰਾਂ
ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਡੁਬ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਚੇਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ
06 Sep. 2017