ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ,
ਸੱਜਣਾਂ ਹਢਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ,
ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ,
ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਟੁੱਟਿਆ ਮੰਜਿਆਂ ਚ' ਲੰਘਦੀ ਰਾਤ ,
ਝਿੜਕਾਂ ਚ' ਦਿਨ ਬਤਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ,
ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰੀਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 'ਦਰਦੀ',
ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਿਫ਼ਲ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ।
                       ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
             ਸੰਪਰਕ :- 9855155392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।