ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੰਵਲ

ਓ ਰੱਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ,
 ਅੱਖੀਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ।
ਦੀਪ,ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵਰਗੇ ,
ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਵਦੇ ਨੇ।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਮੁੁਡ਼ ਕੇ,
ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਂਵਦੇ ਨੇ।
ਓ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਏ ਨੇ,
 ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਦਰਦ ਹੰਢਾਂਵਦੇ ਨੇ।
ਓ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਹੀੰ,
ਓ ਲੋਕੀ  ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ।
 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਮੁੁਡ਼ ਕੇ,
ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਂਵਦੇ ਨੇ।
ਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ,
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਅਖਵਾਂਵਦੇ ਨੇ ।
ਕੋਈ ਨਲੂਏ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ,
ਓ ਲੋਕੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਗਾਂਵਦੇ  ਨੇ।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਮੁੁਡ਼ ਕੇ,
ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਂਵਦੇ ਨੇ।
ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਟੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ,
 ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਂਵਦੇ ਨੇ ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਉਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ,
 ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਵਦੇ ਨੇ।
 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਮੁੁਡ਼ ਕੇ,
ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਂਵਦੇ ਨੇ।
ਹਰ ਧਰਮ , ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣ ਰਾਖੇ,
ਕੋਈ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ  ।
ਕੰਵਲ ਆਖੇ ਓ ਰੱਬਾ ਭੇਜ ਮੁੜ੍ਹਕੇ,
ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਮੁੁਡ਼ ਕੇ,
ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਂਵਦੇ ਨੇ।
     
      ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੰਵਲ
    ਮਹਿਮਾ ਚੱਕ/ਫਤਿਹਵਾਲੀ
          ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  
       9915986343