ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬੁਲ - ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ

ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰੋਵੇ
ਜਦ ਮੈਂ ਹੱਸਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇਵੇ
ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਵਾ
ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਖ਼ਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ
ਸੱਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਰਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ
ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸੀ ਬਾਬੁਲਾ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ

                ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ
                94786-22509