ਉਡੀਕ - ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ

ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਯਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਵਾਲੀ ਆ
ਕਈਆ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ ਕਈਆ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆ
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਸ਼ਨਾਅ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ
ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਨਾ ਕਿਆਰੀ ਆ
ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ
ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆ
ਯਾਦ ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਉੱਚਿਆ ਸੰਗ ਲੱਗੀ ਯਾਰੀ ਆ
ਮੋਮਬੱਤੀਆ ਤੇ ਦੀਪ ਰੁਸ਼ਨਾਅ ਨਹੀ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਸਜਾਵਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੀ ਆ
ਮੁੜ ਕੇ ਤਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ
‘ਸਿੱਧੂ’ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ।

            ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ
94786-22509