ਦਰਦ - ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਸੱਜਣਾ
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ
ਲੋਕਾ ਅੱਗੇ ਰਹਾ ਮੈਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੀ
ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਇਆ ਮੈਂ
ਤੂੰ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜਾ
ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ‘ਸਿੱਧੂਆ ’ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ
           
ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ
                94786-22509