ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ - ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ

ਘਰ ਆਈ ਲੱਛਮੀ  ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਤਿਉੜੀਆਂ।
ਬੰਨ੍ਹੋ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਵੰਡੋ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ।

ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਜਮਾਨਾ
ਯੁੱਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਏ ਜਵਾਨਾਂ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਅ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ,
ਬੰਨ੍ਹੋ ਬੂਹੇ ਚ ਸਰੀਂਹ,,,,,,।

ਧੀਅ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾਉਂ ਚਮਕਾਉਂਦੀ।
ਦੇਵੇ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਦਾਹੜੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ।
ਮਾਣ ਕਰ ਬਾਪੂ ਚਾੜ੍ਹ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀਆਂ,
ਬੰਨ੍ਹੋ ਬੂਹੇ ਚ ਸ਼ਰੀਂਹ।

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
 ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਨੀ ਪੀਤਾ
ਅੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾਹੀਂ  ਮਿਲੀਆਂ ਘਰੋੜੀਆਂ,,
ਬੰਨ੍ਹੋ ਬੂਹੇ ਵਿਚ ਨਿੰਮ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਨਮਾਨ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਂਤੇਵੱਸਣਾ ਜਹਾਨ,
ਆਂਡ ਗੁਆਂਢ ਵੰਡੋ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਗੁੜ ਰਿਓੜੀਆਂ।
ਬੰਨ੍ਹੋ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਵੰਡੋ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ।।

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ,9876486187ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ।