ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ

ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਜਹੇ ਹਾਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ......... ਕੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ...............। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਈ ਪਰ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਲੱਗੂ ............ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ .........। ਹਾਸਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ............... ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾਂ.........।   
    ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ......। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ.........। ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ............ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਪਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ.........। ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਏ............। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ......। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ......। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੂੰਦੀ ਏ............। ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ.........।
    ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੈਰੱਸ ਭਰੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ.........। ਇੱਕਲਾਪਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ............। ਹੱਸਣਾ-ਹਸਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ......... ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੱਸਣਾ-ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ............, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ............। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਹੱਸਣਾ-ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ......। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੂਡ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ......... ਮੰਨਦੇ ਆਂ......... ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਹੱਸਣ ਤੇ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਥ੍ਹੋੜੀ ...... ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਿਆਦਾ.........।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ
ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਜਹੇ ਹਾਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ......... ਕੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ...............। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਈ ਪਰ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਲੱਗੂ ............ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ .........। ਹਾਸਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ............... ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾਂ.........।   
    ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ......। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ.........। ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ............ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਪਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ.........। ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਏ............। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ......। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ......। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੂੰਦੀ ਏ............। ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ.........।
    ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੈਰੱਸ ਭਰੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ.........। ਇੱਕਲਾਪਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ............। ਹੱਸਣਾ-ਹਸਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ......... ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੱਸਣਾ-ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ............, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ............। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਹੱਸਣਾ-ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ......। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੂਡ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ......... ਮੰਨਦੇ ਆਂ......... ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਹੱਸਣ ਤੇ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਥ੍ਹੋੜੀ ...... ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਿਆਦਾ.........।

11 Oct. 2018