ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ - ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ

ਰਾਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਨੇ    ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ੳਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਦਾ । ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਾਗ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਹਿ ਸੀ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋ ਉਸਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਨਹੀ ਸੀ ਲਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਮਰਵਾ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਨ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ

94786-22509