ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ - ਸੰਧੂ ਬਲਤੇਜ

ਕੁੱਝ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਗ ਪਏ
ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਦ ਚੇਤੇ ਆਈ ਨੀ
ਕੱਲਿਆ ਛੱਡ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਹਾਣਦੀਏ
ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਰੇ ਤੋੜ ਚੜਾਈ ਨੀ

ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸੁਨਾਵਾਂ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਦੇ ਨੀ
ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣਾ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਤੁਰ ਗਈ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਚ ਬੈਠੇ
ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਨੀ

ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆ
ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਕੁੜੇ
ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ
ਮੁੜ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁੜੇ

ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇਖ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਨਾ ਵਿਰਦੇ ਨੀ
ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣਾ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਤੁਰ ਗਈ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਚ ਬੈਠੇ
ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਨੀ।।

ਸੰਧੂ ਬਲਤੇਜ
ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ
ਬਠਿੰਡਾ
9465818158