ਮਾਏ ਤੂੰ ਜੱਗ ਜੀਵੇ - ਗੌਰਵ ਧੀਮਾਨ

ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨਾ ਘਰ ਆਇਆ,
ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕਲਾ ਕੀ ਖੱਟ ਪਾਇਆ।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਬਿਨ ਮੈ ਕਮਲਾਇਆ।

ਘਬਰਾ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਿੱਤ ਤੜਕੇ,
ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਾ ਸੁੰਨਾ ਨਾਂ ਥਿਆਇਆ।
ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਛੱਤ ਅੰਨ ਨਾ,
ਤੇਰਾ ਦਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਇਆ।

ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ,
ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਉੱਠ ਜਗਾਇਆ।
ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਤੋਂ,
ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਭ ਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਰ ਘਭਾਉਂਦੇ,
ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਡਰ ਪਾਇਆ।
ਬੇਰੁੱਖੀ ਹੋ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਨੀ ਮਾਏ,
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਮੰਜਿਲ ਜਾਇਆ।

ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਦਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੜ੍ਹਦੀ,
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈ ਕਿੰਝ ਸਤਾਇਆ।
ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ,
ਅੱਜ ਦਿਲ ਬਿਆਨ ਗੌਰਵ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ।

ਗੌਰਵ ਧੀਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਰਕਪੁਰ
ਮੋ: ਨੰ: 7626818016