ਆਏ ਦੀਵਾਲੀ - ਵਿਨੋਦ ਫ਼ਕੀਰਾ

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੀਵਾਲੀ,
ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ।
ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ,
ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਦੀਵਾਲੀ।
ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ,
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਬਾਹਲਾ,
ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਦੀਵਾਲੀ।
ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ,
ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਦੀਵਾਲੀ।
ਆਗਿਅਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ,
ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਏ ਦੀਵਾਲੀ।
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ,
ਫ਼ਕੀਰਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਆਵੇ ਦੀਵਾਲੀ।
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੀਵਾਲੀ,
ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ।

ਵਿਨੋਦ ਫ਼ਕੀਰਾ,ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ,
ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ,
ਜਲੰਧਰ।
ਮੋ.098721 97326
vinodfaqira8@gmial.com

06 Nov. 2018