ਇਕ ਮਸ਼ਵਰਾ - ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

ਸਿਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ!
ਇਹਨਾਂ ਈਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾਂ!
ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ  ਚੋਂ   ਨਿਕਲੋ  ਦੋਸਤੋ,
ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾਂ!
ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ   ਹੋਣ ਜਰੂਰੀ,
ਸੱਭ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾਂ!
ਨਸ਼ਿਆਂ  ਦਾ  ਜੋ  ਕਰੇ   ਖਾਤਮਾ,
ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾਂ!
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਥਿਆਇਆ,
ਜਲਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾਂ!
ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਰੱਖਣਾਂ,
ਅਜਾਈਂ ਨੀ ਇਹ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣਾਂ!
ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਰਨਾ,
ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪਚਾਉਣਾਂ!
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੋਵਣ,
ਇਸਤੇ  ਪੂਰਾ  ਜੋਰ   ਲਗਾਉਣਾਂ!
ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਜੇ,
ਗੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰਮਾਉਣਾਂ!
ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਜੇ ਸੌ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ,
ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾਂ!
ਆਪਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਨਾਹੀਂ,
ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣਾਂ!
ਕਹੇ ਦੱਦਾਹੂਰੀਆ ਗੌਰ ਇਹ ਕਰਲੋ,
ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਉਣਾਂ!


ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
94176-22046

16 Dec. 2018