ਵਿੱਛੜੇ ਗਏ ਲਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ - ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ

ਵਿੱਛੜੇ ਗਏ ਲਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ,

ਵਿੱਛੜ ਗਈਆ ਸੀ ਮਾਵਾਂ।
ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ ਸਰਸਾ,
ਚੜ੍ਹਣ ਘਟਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਂ।


ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ , ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ,
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ।
ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ,
ਜਿਉਂ ਚਮਕਣ ਅੰਬਰੀ ਤਾਰੇ।
ਹੱਸਦੀ- ਵੱਸਦੀ ਅੰਨਦਪੁਰੀ ਨੂੰ,
ਘੇਰਿਆ ਆਣ ਬਲਾਵਾਂ....


ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਵਣ ਲੱਗੇ,
ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੋਹਾਂ।
ਤੱਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ,
ਕਰਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾ- ਖੋਹਾਂ।
ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ,
ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ...


ਬਦਲ ਗਰਜਣ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਣ,
ਰੂਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਬੇ I
ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ,
ਕੋਈ ਸੱਜੇ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰੂ,
ਮਨਦੀਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੰਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ...

ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ
9988111134

23 Dec. 2018