ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ - ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ

ਮੁੜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਝੁੱਲੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ.
ਔਖੀ ਜਿੰਦ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ,
ਮੁੜਕੇ ਲੋਟੂ ਢਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਚੌਧਰ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜ਼ੀ,
ਭੈਂਗੀ ਗੰਜੀ ਕਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਪੱਕਦੀ ਖਿਚੜੀ
ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਰੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ,
ਜੰਤਾ ਲਾਰੇ ਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ,
ਨਫਰਤ ਫਿਰ ਫੈਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ,
ਖਾਲੀ ਝੋਲਾ ਵਾਂਗ ਮਦਾਰੀ ,
ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਲੀਡਰ,
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਨੇਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ,
ਕਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਣੀ ਪੈ ਗਈ।