Shiv Nath Dardi

ਬੰਦਾ ( ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ) - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ , ਗੋਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ , ਨੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ , ਸ਼ਾਂਤੀ ! ਸਵਰਨੋ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ।
        ਨੀਂ ਨਹੀਂ  , ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਮਣ ਮਣ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਸੀ , ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਓਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
        ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ , ਓਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ । ਓਹ ਤਾਂ ਟੌਰ ਸ਼ਕੀਨੀ ਲਾਈਂ ਰੱਖਦੀ ‌। ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ । ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਨੀਂ , ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ , ਓਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ । ਉਹ ਵੀ ਪਿਉ ਨੂੰ , ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ।
          ਨੀਂ ਚੰਦਰੀ ਨੂੰ , ਬੰਦਾ ਸਾਊ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਨੀਂ , ਓਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਗਊ । ਨੀਂ ਮੈਂਂ ਤਾਂ , ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ । ਨੀਂ , ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ , ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਉ ਨੇ , ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਆ । ਹੁਣ ,ਇਹ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ।
           ਨੀਂ ਛੱਡ ਭੈਣੇ ! ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ । ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ । ਓਹਦੀ ਲਾਠੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਨੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ , ਏਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ । ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਏਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ । ਐਵੇਂ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ । ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ । ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
         ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ , ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਦਾ ।
          ਨੀਂ ਭੈਣੇ , ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ , ਜ਼ੋ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ , ਓਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜ਼ੋ ਕੰਮ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ , ਓਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
            ਨੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ , ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ । ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ । ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਡੋਲਦਾ । ਨੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ।
              ਨੀਂ ਚੱਲ ਛੱਡ ਭੈਣੇ , ਹੈਪੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ । ਘਰੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ , ਗੁਸਾ ਹੋਊ ।
          ਨੀਂ ਗੁਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊ । ਨੀਂ ਓਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਏ ।

ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
ਸੰਪਰਕ :- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਗ਼ਜ਼ਲ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਰੱਖ ,
ਅੈਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਰੱਖ ।
ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ  ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਨਈਂ,   
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਭੇਦ ਮਿਟਾਈ ਰੱਖ ।
ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰੇਂ ,
ਫੱਕਰ ਬਣਕੇ ਸੱਭਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ।
ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ,  
ਝੂਠੇ ਯਾਰਾਂ  ਕੋਲੋਂ  ਜਾਨ  ਛੁਡਾਈ  ਰੱਖ ।
ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ,
'ਦਰਦੀ'  ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੈਂਵੇਂ ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖ ।

ਖ਼ਾਰਾਂ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ,
ਮੈਂ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ,
ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ , ਕੁਝ ਦਬ ਜਾਂਦੇ
ਹੇਠ , ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ।
ਫੋਕੀ ਟੋਹਰ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ,
ਲੋਨ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ।
ਕੁਦਰਤ ਦਾ , ਅੱਜ ਬਣਕੇ ਵੈਰੀ ,
ਮਾਰੇ , ਚਿੜੀਆਂ , ਘੁੱਗੀਆਂ , ਗਟਾਰਾਂ ।
ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੰਦ ,
ਪਾਣੀ ਭਾਲਦਾ , ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਠਾਰਾਂ ।
ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ , ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਇਆ , ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ।
ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ , ਦੋਸ਼ ਨਾ 'ਦਰਦੀ'
ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਖ਼ਾਰਾਂ ।

ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
 ਸੰਪਰਕ:- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।

ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ,
ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਝਾਤ ,
ਫਿਰ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ,
ਸੱਜਣਾ ਮਨ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਤ ।
ਹੀਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ , ਕੱਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ,
 ਵਿਚ ਚੁਰਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੁੱਕਦਾ ,
ਓਹ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ,
ਜਿਥੇ ਕੱਟਦਾ  ਜਾ  ਕੇ  ਰਾਤ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ ......................
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੱਡ ,
ਹਵਸ , ਨਸ਼ਾ ਹੈ , ਮੌਤ ਦੀ ਖੱਡ ,
ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ  ਨੂੰ  ਯਾਦ  ਕਰਨਗੇ ,
ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ , ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ .......................
ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ , ਛੋਟਾ ਸੱਜਣਾ ,
ਜਿਉਂ ਨੌਂਹ ਦਾ ਹੋਵੇ , ਪੋਟਾ ਸੱਜਣਾ ,
ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਾ ਤੂੰ , ਮਾਣ ਕਰੇਂਦਾ ,
ਓਹ ਮੁੱਠੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾ  ਮਾਸ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ .....................
ਝੂਠ ਦੀ ਲਾਹਦੇ , ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ,
ਸੱਚ ਸੰਗ ਮੈਂ , ਰਹਿੰਦੀ  'ਦਰਦੀ',
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ,
ਦੋ  ਪੈਰ  ਤੇ  ਦੋ  ਸੋਹਣੇ  ਹਾਥ ।
ਤੂੰ ਬਾਹਰ .........................
                      ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
               ਸੰਪਰਕ :-  98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।

ਚੰਨ ਬਣ ਗਿਆ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਕੀਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਰੋਵੇਂ ਅੜੀਏ ,
ਕੀਹਦੇ ਖ਼ਤ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ,
ਓਹ ਤਾਂ , ਅੜੀਏ ਚੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ,
ਕਿਓਂ ਤੂੰ , ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਰਹੀ ।
ਓਹ ਤਾਂ , ਬੁੱਤ ਹੈ , ਲੀਰਾਂ ਦਾ ,
ਜਿਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝੇ , ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ,
ਕਿਓਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲ ਰਹੀ ।
ਓਹ ਤਾਂ ,ਅੜੀਏ ..................
ਏਥੇ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ,
ਏਥੇ ਅੱਧ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ,
ਸਭ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਸਮਾਂ ਨੇ ,
ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ।
ਓਹ ਤਾਂ ਅੜੀਏ ........................
ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ , ਏਥੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ,
ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਨੂੰ ,
ਰੋਜ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ,
'ਦਰਦੀ' ਕੋਲ ਭੇਦ ਖੋਲ ਰਹੀ ।
ਓਹ ਤਾਂ ਅੜੀਏ .......................
                ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਸੰਪਰਕ:- 98551/55392

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਰੋਵਾਂ , ਨੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ,
ਕੁਲਹਿਣੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ , ਓਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ।
ਪਿਆਰ ਭਰੇ , ਤੇਰੇ ਖੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾੜਾਂ ਨੀਂ ,
ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੂਲੀ ,  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾੜਾ ਨੀਂ ,
ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ , ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ।
ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ....................................
ਭੁਲਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ , ਲੱਖ  ਓਹ ਥਾਂ ਨੀ ,
ਬਸ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ , ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਅ ਨੀਂ ,
ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ , ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ ਨੂੰ ।
ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ.....................................
ਨਾ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ , ਨਾ ਚੰਨ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ,
ਦਰਦੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ,  ਖੂਨ ਪਿਆ ਰਿਸਦਾ ,
ਅੱਜ ਰੋਵੇਂ ਦੇਖ ਮਨੁੱਖੀ , ਓਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ।
ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ .............................

ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
ਸੰਪਰਕ 98551/55392

 ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।

ਛੇਤੀ ਆਜਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੇ , ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ,
ਛੇਤੀ ਆਜਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ , ਵੇ ਕਾਤੋ ਲਾਈਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ।
ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ , ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ,
ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ , ਨਾ ਲੰਘਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ,
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੋਵੇਂ , ਰਹਿਣ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੂਰਤਾ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ।
ਛੇਤੀ ਆਜਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ..............................
ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਵੇ , ਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੀ ,
ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ , ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰਾਂ ਪੂਰਦੀ ,
ਜਿਥੇ ਰਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਵੇ ਸੁਕ ਗਈਆਂ ਓਹ ਬੇਰੀਆਂ ।
ਛੇਤੀ ਆਜਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ .................................
ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ , ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ,
ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਲੈ 'ਦਰਦੀ' , ਦੇਖ ਬੁੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਕ ਗਏ ,
ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਵੇ , ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀਆਂ ।
ਛੇਤੀ ਆਜਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ .................................
                        ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
               ਸੰਪਰਕ :-98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।

ਦੱਸ ਤਾਂ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਮੈਨੂੰ , ਉਸ ਰਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ,
ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ , ਗੱਲ ਬਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ।
ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ , ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ,
ਤੇਰੇ ਸਹਿਕਦੇ , ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ।
ਮੌਸਮ ਨਾਲ , ਤੂੰ ਹੈਂ ਬਦਲੀ ,
ਰੰਗ ਢੰਗ , ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ।
ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ , ਹੁਣ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ,
ਬੇਵਫਾ , ਸਿਆਹੀ ਦਵਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ।
'ਦਰਦੀ', ਝੂਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ,
ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ , ਮਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ।
                    ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
              ਸੰਪਰਕ :- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।

ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ , ਓਸ ਨੂੰ ,
ਯਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ,
ਬਿਰਹੋ ਦਾ , ਹਰ ਦਰਦ ,
ਦਿਲ ਤੇ , ਸਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ।
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ,
ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ , ਓਹ
ਰੇਤਾ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ,
ਅੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਓਹ
ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ , ਬਣ ਕੇ
ਆਪੇ ਢਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ।
ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ...................
ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ , ਜਦੋਂ
ਦੋਵੇਂ , ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,
ਜੁੜੇ ਜੋੜਿਆ , ਨਾ ਜਾਵਣ
ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,
ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਲਾਉਣਾ ,
ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ।
ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ..................
ਯਾਦ ਨੂੰ , ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ,
ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਹਾਂ ,
ਹੁਣ ਆਪਣਿਆ ਲਈ , ਯਾਰਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਬਣੇ ਹਾਂ ,
ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ,
'ਦਰਦੀ' ਨੂੰ , ਪੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ।
ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ .................
                      ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
               ਸੰਪਰਕ:- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।

ਨਾਵਲ :- ਮਮਤਾ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਨਾਵਲ :- ਮਮਤਾ
ਲੇਖ਼ਕ :- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੜਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ :- ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ,ਪਲੱਈਅਰ ਗਾਰਡਨ
              ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ , ਦਿੱਲੀ
ਮੁੱਲ :- 350/- ਰੁਪਏ     ਸਫ਼ੇ :- 160
         'ਮਮਤਾ' ਨਾਵਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨਾਵਲ ਹੈ । ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਝੱਟ , ਔਰਤ ਦੀ ਮਮਤਾ , ਸਾਡੀ , ਉਸਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਿੰ:- ਕਾਲੜਾ ਜੀ , ਔਰਤ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ।  ਪ੍ਰਿੰ :- ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ , ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਚ , ਔਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦਰਸਾਏ । ਬੱਬਲੀ ਉਰਫ਼ ਕਾਮਨੀ , ਸਵਿਤਰੀ , ਕਰੁਣਾ , ਕਮਲੇਸ਼ ਤੇ ਸਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਚ , ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੇਟੀ , ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਚ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਨੂੰਹ , ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਚ , ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ , ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ।
         ਪ੍ਰਿੰ :- ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ , ਇਸ ਨਾਵਲ ਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ , ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ , ਝੂਠ ਬੋਲ , ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਸ਼ੇ ਕਰ , ਨੌਜਵਾਨ , ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  , ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ । ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ , ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ , ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ , ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈੱਚ ਚ, ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
     ਪ੍ਰਿੰ :- ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ , ਨਾਵਲ ਚ , ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣਾ , ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ , ਰੰਡੀ ਤਾਂ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟ ਲਵੇ ਆਦਿ , ਅਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ , ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਾਵਲ ਚ , ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ । ਜ਼ੋ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜ਼ੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਿੰ:- ਕਾਲੜਾ ਜੀ , ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ , "ਮੁਕਤੀ" ਤੇ "ਧੁਖਦੀ ਚਾਂਦਨੀ" ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ , ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ । ਪ੍ਰਿੰ :- ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ । ਓਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ।
                                  ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
                          ਸੰਪਰਕ :- 98551/55392
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।