Chamandeep Sharma

ਚੂਹਾ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਆਇਆ ਚੂਹਾ,
ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦ ਬੂਹਾ।
ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ,
ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ।
ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ,
ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ।
ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ,
ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ।
ਮਿਆਊ -2 ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਖ,
ਭੋਰਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੇਕ।
ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ,
ਮੰਮੀ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਰੋਈ।
ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਪਿੰਜਰਾ ਲਗਾਇਆ,
ਪਾ ਬੁਰਕੀ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਇਆ।
'ਮੋਹੀ' ਛੱਡ ਆਇਆ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ,
ਸਭ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ।

ਪਤਾ- ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ - 95010 33005

ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੱਢ ਰੱਖੇ ਵੱਟ,
ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਰਹੇ ਤੱਕ।
ਬਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਪਸੀਨਾ,
ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ?
ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਐ ਪੰਜ਼ਾਹ,
ਬਚਣ ਲਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਰਾਹ।
ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਫੇਲ,
ਘਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲ।
ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ,
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ।
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ,
ਮੀਂਹ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਲੰਗਰ।
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ,
ਪਹੁੰਚਿਆ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ।
ਆਊਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ?
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੰਡੀ।
'ਚਮਨ' ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ,
 ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸੰਸਾਰ।

ਪਤਾ- ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ- 95010 33005

ਸਾਈਕਲ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਓ,
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਓ।
ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ,
ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ।
ਦੱਬਕੇ ਕੀਤੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ,
ਤਾਂਹਿਓ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਆਈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬੰਦ,
ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੰਗ।
ਈਸਟਾ, ਏਕਵੀਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ,
ਨਾਲੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜਨ।
ਸਭ ਟੀਚਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੂੰ ਆਈ।
ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ,
ਰੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਲਾਲ ਕਾਲਾ।
ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਰੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ,
ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ।
ਅੰਤ ਪਾਪਾ ਨੋਟ ਕੱਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ,
ਮੋਹਕ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ।

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ- 95010 33005

ਹੋਲੀ ਆਈ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤਿਉਹਾਰ,
ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਸਭ ਹੋਏ ਤਿਆਰ।
ਰੌਣਕ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੀ,
ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਘੰਟੀ,
ਮਸਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਬੰਟੀ।
ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਬਾਰੇ,
ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ।
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ,
ਈਸਟਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖੇਡੂੰ ਹੋਰ।
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ,
ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਭੋਰਾ ਠੰਡ।
ਮਾੜੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੇਜ਼,
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਨੇ ਠੇਸ।

ਪਤਾ- ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ- 95010 33005

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੜੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ,
ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ।
ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭੂਰੀ,
ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰੇ ਪੂਰੀ।
ਫਾਈਵਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ,
ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰ।
ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ,
ਸੂਗਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ।
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ,
ਵਧੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੇਠ।
ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਜਰੂਰ ਖਾਓ,
ਇਮਿਊਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਅਨੇਕ,
ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਂਟੋ ਖਾਓ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕ।

ਪਤਾ- ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ
ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 95010 33005

ਪੰਛੀ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਵਣ,
ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਛੀ।
ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਉੇਂਦੇ ਨੇ,
ਜਦ ਡਾਰ ਬਣਾ ਉੱਡਣ ਪੰਛੀ।
ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕੌਣ ਰੀਸ ਕਰੂੰ,
ਆਲ੍ਹਣੇ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀ।
ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ,
ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਨਣ ਪੰਛੀ।
ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ,
ਚਲਾ ਹਥਿਆਰ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ।
ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਥੇਰੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਛੀ।
ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ,
ਤਾਂਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਛੀ।
'ਚਮਨ' ਕਹੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਲੋਕੋ !
 ਕੀ ਖੋਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ?

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ,
ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ- 95010  33005

31 Jan. 2019

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਧੀਆਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਆਦਿ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ਼ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ।
    ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਭਾਵ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਲਦ ਸੌਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
    ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਿਖਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਕੇ ਵੇਖਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਰੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਂਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਗੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਜੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਹਰਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਡਲ ਟੈੱਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਖੇਡ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂ਼ੰ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ।ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤਿ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂ਼ੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅੰਗ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ,
ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ- 95010  33005

ਨਵਾਂ ਸਾਲ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੱਚਿਓ ! ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ,
ਕਰੀਏ ਸੁਆਗਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ,
ਆਓ ਰਲ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ।
ਰੁੱਸੇ ਮਨਾ ਲਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ,
ਬੱਚਿਓ ! ਆਇਆ.........
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ,
ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਡੋ।
ਸਮਾਪਤ  ਕਰ ਦਿਓ ਹੰਕਾਰ,
ਬੱਚਿਓ ! ਆਇਆ.........
ਸੱਚ ਦੀ  ਕਰਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ,
ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ।
ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਿਲੂੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ,
ਬੱਚਿਓ ! ਆਇਆ...........
ਈਸਟ ਏਕਵੀਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ,
ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਰਾਹ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਓ ਲਗਨ ਨਾਲ,
ਬੱਚਿਓ ! ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ,
ਕਰੀਏ ਸੁਆਗਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ।

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,
298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਸੰਪਰਕ- 95010  33005

ਕੀ ਈਚ ਵਨ, ਬਰਿੰਗ ਵਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ? - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ , ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ  ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਬੜੇ ਮਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂ਼ੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
    ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਆਂਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ''ਈਚ ਵਨ ਬਰਿੰਗ ਵਨ'' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜ੍ਹਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਰ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ , ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਏ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
   
   
    ਈਚ ਵਨ ਬਰਿੰਗ ਵਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਫੰਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਭਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਫਰੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ , ਵਜ਼ੀਫੇ, ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ, ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਈ ਕੰਨਟੈੱਟ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਲੈਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ, ਕਰਸਿਵ ਰਾਇਟਿੰਗ, ਆਈਲੈੱਟਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੋਤੀਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਈਚ ਵਨ , ਬਰਿੰਗ ਵਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,
298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ,
 ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ- 95010  33005

ਸੰਡੇ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਉਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਣ,
ਮਸਾਂ ਆਇਐ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ।
ਉੱਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ,
ਬੈਂਡ ਤੇ ਆਏ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ।
ਨਹਾਉਂਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਮਰਜੀ਼,
ਹੋਮ ਵਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਜੀ।
ਮੰਨਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਝ ਆਲਸ,
ਪਰ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼।
ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ,
ਸਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾਲ।
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ,
ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ।
ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦ ਲੇਟ ਘਰ ਆਵਾਂ,
ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਵਾਂ।
ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆਇਐ ਰਾਤ,
ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤ।
ਡਰ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ,
ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਯਾਦ।
ਸੰਡੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਘ,
ਮੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਰਨਾ ਤੰਗ।

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,
298 ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ,
ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ- 95010  33005